pedagog/a curativ/a e persuna d’instrucziun da scoula primara

  Celerina/Schlarigna
  Teilzeit, 30 – 100%
Festanstellung / Unbefristet
ab 01.08.2019

pedagog/a curativ/a e persuna d’instrucziun da scoula primara


Scoula primara da Schlarigna

Per la scoula cumünela bilingua (rumauntscha/tudas-cha) da Celerina/Schlarigna tscherchains per l’an da scoula 2019/2020, q.v.d. pels 1. avuost 2019 ün/a

pedagog/a curativ/a da scoula
cun ün pensum da 30% - 60%

persuna d’instrucziun da scoula primara
cun ün pensum da 50% - 100%


Nus essans

 • üna scoula primara bilingua (rumauntscha/tudas-cha) (1. fin 6. classa ed üna
  partiziun da scoulina) cun in tuot var 100 iffaunts

Per infurmaziuns as drizzer per plaschair a:
Duonna Claudia Pollini, mnedra da scoula, 7505 Celerina;
Tel: 081 833 18 01, Mail: claudia.pollini@celerina.ch


Candidaturas in scrit sun d’inoltrer fin als 14 november 2018 a l’administraziun
cumünela da Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna.


Nus spettains

 • diplom da magister/magistra arcuntschieu da la CDEP
 • scolaziun in pedagogia curativa u la prontezza dad absolver quista scolaziun vela be per la plazza scu pedagog/a curativ/a
 • rumauntsch scu lingua materna u fich bunas cugnuschentschas da la lingua rumauntscha
 • möd da tratter ils iffaunts cun amur e respet
 • prontezza da collavurer cun ün team motivo da magistras e magisters
 • üna persunalied amiaivla, avierta, creativa, flexibla e comunicativa
 • la volunted da contribuir activmaing al svilup da la scoula

Nus spordschains

 • üna scoula innovativa e mneda in ün bun clima da lavur
 • ün’infrastructura moderna e bain sviluppeda
 • ün lö da lavur in ün territori da sport da sted e d’inviern attractiv
Kontakt